Styrelsen

styrelsenVid föreningsstämman 2014 valde föreningen en ny styrelse enligt följande:

Ordförande: Mohammed Kazaz

Sekreterare: Hanna Okur

Kassör: Bahri Shala

Ledamot: Gyrd Bruus, Nick Sabani

Suppleant: Mohammed Salame