Miljöhus & Container

sopsortering

Det finns ett skäl till att vi inte behöver springa till ”gröna lådorna” ute på stan med våra sopor. Här har vi vår egen sopsortering – vår egen Återvinningscentral.
För att spara tid, plats och inte minst kostnader är sophanteringen utformad för att vara så funktionell som möjligt .

Det må verka överflödigt att påpeka: Detta fungerar under förutsättning att vi som bor här, som använder och inte minst – betalar för det tillsammans verkar för ett positivt resultat. Detta är inte självgående, effekten kan reduceras,  kan omintetgöras.

På gården hittar du våra soprum (2 stycken), Ett rum för det ”vardagliga” avfallet – det organiska, Det andra rummet är för det återvinningsbara. Glas, plast, kartong, batterier, plåtburkar, tidningar … avfall som mer eller mindre oförmedlat kan återvinnas.

Containern
Avfall som inte omedelbart är återvinningsbart, men som ändå inte är sett som ”Farligt” är också möjlig att slänga, för detta har vi containern. Den står inte permanent här, men den står ofta. Containern står på gården, om inte var vecka, så ändå – ofta. I den reguljära återvinningen finns inte utrymme för ”grovsopor”, det är där containern kommer in.
Container ställs ut måndag morgon, den körs bort en vecka senare.
Är containern överfull, skall containern hämtas tidigare.
Ej välkomna prylar och sopor i containern är:

  • Elektronikavfall och kylmöbler
  • Miljöfarligt avfall
  • Lysrör, lågenergilampor
  • Batterier
  • Färg
  • Bildäck mm

Vänlig följ dessa instruktioner och kasta dessa sopor istället i Stockholms Stads miljöstationer och återvinningscentraler då felaktig sortering skadar både miljön och vår ekonomi.

Grov- & Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall som lysrör, färg, lack, lim, lösningsmedel och andra kemikalier lämnas på miljöstationer. Närmaste miljöstation är på Statoil, Citadellsvägen 1.

Vitvaror
Kyl/frys och övriga maskiner som innehåller freongaser och motsvarande hämtas av VA Syd. Dock måste föreningen via vaktmästaren stå för beställningen. Kontakta Riksbyggen och ange ert namn, kontaktnummer och lägenhetsnummer (1-225) så kan vaktmästaren beställa en hämtning. Vaktmästaren måste återkomma om när hämtningen sker då kyl/frys inte får stå ute en längre tid. Ni behöver även ett ärendenummer att fästa på vitvaran.

Det kostar numer en mindre summa att hämta vitvaror så därför kommer föreningen att ta ut denna avgift från er sen.
Övriga hushållsmaskiner som spis, microvågsugn, diskmaskin, tvättmaskin, dammsugare, TV, DVD-spelare och dator lämnas till inköpsstället eller ring VA Syd för hämtning mot avgift.

Telefonnummer till VA Syd: 040-635 10 00

Byggavfall
Byggavfall som kakel, tvättställ, toalettstol, köksskåp och garderober lämnas kostnadsfritt på återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Bunkeflo Återvinningscentral på Gottorpsvägen 52.

Övrigt avfall
Övrigt avfall som gamla möbler, loppisprylar, brädor, stora kartonger, trädgårdsavfall, farligt avfall och elavfall lämnas kostnadsfritt på återvinningscentraler.

Läs gärna mer om återvinning av avfall inom Malmö kommun på  VA SYDs hemsida.

Nedan kan du ladda ner ett informationsblad om materialsortering vid rivning och renovering.

Källsorteringsguide

 

sopsortering1sopsortering2