Förtydligande Säkerhet och trivselregler

Author Archives: admin

Förtydligande Säkerhet och trivselregler

Förtydligande Säkerhet och Trivselregler Brf RTB Entrédörrar För allas trevnad och säkerhet skall entréportar hållas stängda och låsta. Ställ inte upp entrédörrarna med mattor eller stenar och se till så att dörren säkert låses bakom dig. Släpp inte in någon som du inte känner i byggnaden. Du är själv ansvarig för att slänga oönskad reklam […]

read more

Ordningsföreskrifter

Medlem uppmanas att i eget intresse för gemensam trevnad i fastigheten tillse att: Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen. Bilkörning, cykelåkning och mopedåkning får ej förekomma inom föreningens område. Boende skall ej använda trappor, källare och vindsgångar som lekplats eller samlingsplats. Barnvagnar och dylikt placeras på anvisad plats, ej i trapphus då dessa är […]

read more

Tips från Brandskyddsföreningen

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans. Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är […]

read more